האתר יוצג באופן מיטבי ברזולוציה
מינימלית של 1024X800
 

מוצרים

 
חברת מיגן מייצגת בארץ מגוון רחב של חברות בתחומי הדלק והתעשייה:

OPW Fuel Components - ציוד לדלק
OPW Engineered Systems - מערכות הולכת דלק
Goodyear - צינורות לדלק וכימיקלים
Reelcraft - גלגלות
GPI - מוני זרימה תעשייתיים, משאבות לדלק
Alemite - ציוד ומערכות גרוז ושימון
Champion Laboratories - פילטרים לדלק
Gasoila Chemicals - חומרי אטימה

 

מוצרים נבחרים